Tag: โคเจนเนอเรชั่น

โคเจนเนอเรชั่น

ทำความรู้จักกับรูปแบบโคเจเนอเรชั่นทำความรู้จักกับรูปแบบโคเจเนอเรชั่น


หลายๆ คนคงพอรู้กันดีอยู่แล้วว่ารูปแบบโคเจเนอเรชั่นถือเป็นรูปแบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยก็ว่าได้ เป็นการผลิตไฟฟ้าที่ได้ประโยชน์มากเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ดี การที่เราจะผลิตไฟฟ้าในระบบดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะต้องทำความรู้จักเสียก่อนว่ามีรูปแบบใดบ้าง พร้อมแล้วมาดูกัน  ความเป็นมาของโคเจเนอเรชั่น  สำหรับใครที่สงสัยว่าระบบนี้มีความเป็นมาอย่างไร ตอบเลยว่าระบบนี้มีรูปแบบที่อยู่กับการผลิตของอุปกรณ์ต่างๆ โดยเน้นไปที่การใช้ความร้อนและการใช้กำลังสำหรับขับเคลื่อนนั่นเอง ส่วนมากแล้วก็จะมีการใช้ระบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตนเองให้ได้มากที่สุด และมีการเลือกสถานประกอบการสำหรับอุตสาหกรรม โดยจะเน้นไปที่การใช้ไอน้ำเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการกลั่นน้ำมันดิบ หรือว่าการผลิตกระดาษต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน  อย่างไรก็ดี เมื่อเราศึกษามาแต่อดีต นั้นเราจะพบว่าการผลิตไฟฟ้าด้วยตนเองจะมีเรื่องของหม้อไอน้ำแรงดันสูง รวมไปถึงกังหันไอน้ำเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ...