Day: November 15, 2021

เต็นท์สนาม

อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในการไปแคมป์ปิ้งอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในการไปแคมป์ปิ้ง


การท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและเป็นกระแสในช่วงหลายเดือนมานี้คือการเที่ยวแบบไปตั้งเต้นท์นอนตามป่า ตามอุทยานบนเขาต่าง ๆ หรือที่เราเรียกว่าการแคมป์ปิ้งนั่นเอง โดยการไปแคมป์ปิ้งนี้ทำให้เราได้เที่ยวแบบสัมผัสกับะรรมชาติที่แท้จริง นอนกลางป่า กินและทำอาหารกลางป่า ได้ฟีลผจญภัยอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากได้เที่ยวแนวธรรมชาติแล้วก็อาจจะได้รับมิตรภาพจากเพื่อนใหม่หรือคนที่ไปแคมป์ปิ้งเหมือนกันอีกด้วย ซึ่งแน่นอนว่าการไปแคมป์ปิ้งนี้ย่อมมีอุปกรณ์ที่ต้องนำไปมากมาย โดยเราจะมาลิสต์อุปกรณ์ที่จำเป็นในการไปแคมป์ปิ้งว่ามีอะไรที่จำเป็นต้องเอาไปบ้าง อุปกรณ์จำเป็นในการไปแคมป์ปิ้ง การไปแคมป์ปิ้งนั้นถ้าอุปกรณ์พร้อมการตั้งแคมป์ของเราก็จะราบรื่น ซึ่งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการไปแคมป์ปิ้งมีดังต่อไปนี้ อย่างแรกที่ขาดไม่ได้ในการไปแคมป์ปิ้งคือเต้นท์สนาม โดยเต้นท์สนามถือเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการไปแคมป์ปิ้ง เนื่องจากเต้นท์สนามเปรียบเสมือนบ้านให้กับเหล่านักแคมป์ปิ้ง ถ้าไม่มีเต้นท์ก็ไม่มีที่นอน การไปตั้งแคมป์ก็จะไม่ใช่การไปตั้งแคมป์อีกต่อไป ดังนั้นเต้นท์สนามจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เด็ดขาดในการไปแคมป์ปิ้ง ...